Jag anser att det är viktigt med integritet på nätet. Vi diskuterar flitigt hur vi ska bete oss när vi ger oss ute på the “world wide web” men tyvärr händer det allt för ofta att ämnet integritet hamnar i skymundan. Det finns gott om fallgropar och jag hoppas innerligt att folk vaknar upp och inser att vi bör ta detta mer på allvar. På denna sida kommer jag att skriva om olika ämnen som berör dig som individ men det kommer att blandas ihop med personliga inlägg för att det inte ska bli för enformigt. För dig som vill veta mer om ämnet och hur du skyddar din identitet så tycker jag du ska läsa artikeln hos pcföralla genom att klicka här.